В бібліотеці-філії №15 розпочала роботу Вища народна школа для людей поважного віку. Запрошуємо всіх, хто бажає отримати знання з комп'ютерної грамотності, навчитися виготовляти вироби декоративно-ужиткового мистецтва, поспілкуватися за чашкою кави, та відчути себе потрібною людиною для суспільства.

ПОЛОЖЕННЯ

про Вищу народну школу при бібліотеці-філії №15 Кіровоградської МЦБС.

1.Загальні положення

1.1 Вища народна школа створена при бібліотеці-філії №15 Кіровоградської МЦБС, пропонує свої послуги широким верствам дорослого населення селища Гірничого, та міста Кіровограда.

1.2 Вища народна школа діє на основі Положення, яке базується на нормативних документах, які забезпечують реалізацію прав людини на освіту незалежно від її віку, зайнятість у сфері праці чи використання професійного досвіду, можливість розвитку особистості, задоволення їх духовних потреб.

1.3 Загальне керівництво ВНШ здійснює координатор – завідуюча бібліотекою Натальченко К.С., відповідно до посадової інструкції.

1.4 Ресурсне забезпечення реалізації планів занять здійснюється бібілотекою-філією №15, спонсорською допомогою, невеликими внесками слухачів.

1.5 В основі освіти у Вищій народній школі лежить ідея інтеграції неформальної освіти. Навчання завершується врученням свідоцтва про закінчення.

1.6 Зміст навчання у школі побудований за напрямками: оволодіння знань з комп’ютерної грамотності,

навчання та виготовлення своїми руками предметів декоративно-ужиткового мистецтва, перегляд онлайн уроків.

1.7 Слухачами ВНШ можуть бути люди поважного віку з активною життєвою позицією, що мають пенсійне посвідчення, а також, які мають освіту будь-якого рівня та зацікавлені брати участь в освітніх програмах.

1.8 Підсумки навчального року підводяться на щорічних зборах слухачів та викладачів.

2.Мета та завдання

Відкриття ВНШ стало відповіддю на прояви кризових явищ у громадянській освіті та у суспільстві в цілому. Найбільш важливою цінністю школи вважається пануюча атмосфера добра, людяності, поваги, сердечності та любові, клімат, при якому культура стає способом життя, а поняття «вища школа» несе у собі не набуття вузько спрямованої спеціальності, а допомогу людям поважного віку краще зрозуміти себе, навколишній світ, відчути себе сучасним повноцінним громадянином своєї країни, не обмеженим в своїх можливостях. Вища народна школа приймає та розвиває основні базові принципи педагогіки народних шкіл країн світу, наслідує багаті традиції вітчизняного просвітництва.

2.1 Залучити якомога більше людей поважного віку до Вищої народної школи.

2.2 Задовольняти різноманітні індивідуальні освітні та навчальні потреби і інтереси людей поважного віку, пов’язаних як з розширенням професійних можливостей, так і з потребою підвищення інтелектуального та загальнокультурного рівня.

2.3 Створити комфортні умови для спілкування слухачів, що сприяє духовному збагаченню і розвитку особистості.

2.4 Сприяти розвитку діалогу між поколіннями.

2.5 Залучати ресурси самих людей поважного віку для підвищення якості їх власного життя та активної участі у житті громади.

3.Порядок організації навчання

3.1 Навчання у ВНШ здійснюється на добровільній основі та за активної участі всіх слухачів за зверненнями та без застосування формальної перевірки отриманих знань та вмінь.

3.2 Процес навчання здійснюється шляхом вільного діалогу між слухачами та викладачами, ґрунтуючись на загальних принципах андрагогіки, особистій мотивації та участі слухачів.

3.3 До організації навчання людей поважного віку можуть бути залучені спеціалісти за фахом, а також волонтери.

4.Структура роботи Вищої народної школи

4.1 Базовий курс розрахований на 108 навчальні години, що передбачає _2__ рази на місяць___ протягом _40 хв.. Слухачі можуть обрати один чи декілька з запропонованих факультетів, серед яких:

- комп’ютерна грамотність;

- перегляд онлайн уроків;

- майстер-класи;

4.2 Учбовий процес ділиться на 2 семестри з канікулами.( з 1червня по 31 серпня)

4.3 Для вступу до ВНШ слухачі мають подати копії посвідчення пенсіонера .

4.4 По закінченні курсу студенти складають іспити та отримують свідоцтво про закінчення, що підтверджує освоєння ними базової навчальної програми ВНШ.

5.Права та обов’язки слухачів

Права слухачів ґрунтуються на конституційному праві громадянина України на освіту у будь-якому віці, як одному із фундаментальних прав громадянина.

5.1 Слухачі мають право:

5.1.1 розвивати особистість відповідно до своїх інтересів;

5.1.2 мати рівний доступ до участі у будь-якій програмі ВНШ;

5.1.3 вільно обирати навчальні предмети;

5.1.4 брати участь у формуванні освітніх програм, що враховують інтереси і потреби слухачів та забезпечують їх новими знаннями й уміннями, необхідними для успішної життєдіяльності в соціальних умовах, що постійно змінюються, і забезпечують всебічний прогрес особистості, збагачення його дієвих здібностей, духовного світогляду та творчого потенціалу

5.1.5 отримувати інформацію про розробку, прийняття та реалізацію рішень, що стосуються їх освіти;

5.1.6 ініціювати роботу гуртків, клубів, семінарів тощо;

5.1.7 популяризувати ідеї ВНШ у засобах масової інформації;

5.1.8 залучати нових слухачів;

5.1.9 вносити критичні зауваження та пропозиції по поліпшенню роботи ВНШ.

5.2 Слухачі зобов’язані:

5.2.1 брати посильну участь у роботі ВНШ;

5.2.2 оформляти свою участь у роботі школи до початку навчального року;

5.2.3 підтримувати добрі стосунки з іншими слухачами, викладачами та керівниками ВНШ;

5.2.4 ощадливо ставитись до обладнання, на якому навчаються;

5.2.5 дотримуватись дисципліни відвідування тих тем, курсів, лекцій, інших форм навчання, слухачами яких вони є;

5.2.6 вносити посильний внесок у громадську діяльність ВНШ;

5.2.7 без поважних причин не пропускати заняття;

5.2.8 брати участь у виставках декоративно ужиткового мистецтва,інших зібраннях, під час яких розглядаються принципові питання роботи ВНШ, ділитись досвідом, проводити майстер –класи протягом навчального року.

5.3 Бібліотека-філія №15 повинна:

5.3.1 забезпечувати організацію надання якісної освіти, створити комфортні умови для навчання, ефективну організацію навчання;

5.3.2 розробляти та впроваджувати нові програми розвитку та навчання відповідно до потреб і інтересів слухачів;

5.3.3 враховувати думку слухачів при визначенні часу навчання, формуванні навчальних груп.

6.Ліквідація та реорганізація ВНШ

Реорганізація та ліквідація ВНШ проводиться засновником із обов’язковим врахуванням рішення загальних зборів слухачів.


ПРАВИЛА

для слухачів Вищої народної школи при

бібліотеці –філії №15 Кіровоградської МЦБС

1.Загальні положення

1.1 Вища народна школа створена при бібліотеці-філії №15 Кіровоградської МЦБС, пропонує свої послуги широким верствам дорослого населення міста Кіровограда.

1.2 Вища народна школа діє на основі Положення, яке базується на нормативних документах, які забезпечують реалізацію прав людини на освіту незалежно від її віку, зайнятість у сфері праці чи використання професійного досвіду, можливість розвитку особистості, задоволення їх духовних потреб.

1.3 Слухачами ВНШ можуть бути люди поважного віку з активною життєвою позицією, що мають пенсійне посвідчення, а також, які мають освіту будь-якого рівня та зацікавлені брати участь в освітніх програмах.

2. Реєстрація користувачів

2.1 Реєстрація слухачів здійснюється за загальними правилами користування бібліотекою.

2.2 Для вступу до ВНШ слухачі мають подати копію посвідчення пенсіонера.

2.3 Облік відвідувань слухачами ВНШ здійснюється у спеціальному журналі.

3. Порядок роботи

3.1 Тривалість одного заняття 40хв.

3.2 Тривалість перерви 20хв.

3.3 Тривалість канікулярного періоду з 1 червня по 31 серпня

4. Права слухачів

Права слухачів ґрунтуються на конституційному праві громадянина України на освіту у будь-якому віці, як одному із фундаментальних прав громадянина.

1.1Слухачі мають право:

4.1.1 розвивати особистість відповідно до своїх інтересів;

4.1.2 мати рівний доступ до участі у будь-якій програмі ВНШ;

4.1.3 вільно обирати навчальні предмети;

4.1.4 брати участь у формуванні освітніх програм, що враховують інтереси і потреби слухачів та забезпечують їх новими знаннями й уміннями, необхідними для успішної життєдіяльності в соціальних умовах, що постійно змінюються, і забезпечують всебічний прогрес особистості, збагачення його дієвих здібностей, духовного світогляду та творчого потенціалу

4.1.5 отримувати інформацію про розробку, прийняття та реалізацію рішень, що стосуються їх освіти;

4.1.6 ініціювати роботу гуртків, клубів,майстер-класів, виставок тощо;

4.1.7 безкоштовно використовувати обладнання і програмне забезпечення бібліотеки для пошуку необхідної інформації в мережі Інтернет протягом виділеного йому часу;

4.1.8 одержувати консультаційну допомогу як від викладача так і від бібліотекаря;

4.1.9 копіювати інформацію з Інтернету (тільки викладачем чи працівником бібліотеки). Для запису інформації на флешкарту повинні використовуватись лише відформатовані у бібліотеці флешкарти;

4.1.10 роздруковувати необхідну інформацію (при потребі) на обладнанні бібліотеки (тільки викладачем чи працівником бібліотеки);

4.1.11 послуги друку та сканування платні. Слухач може використовувати для роздрукування інформації власний папір, якщо він відповідає вимогам паперу, що використовується для друку на лазерному та струменевому принтерах;

4.1.12 популяризувати ідеї ВНШ у засобах масової інформації;

4.1.13 залучати нових слухачів;

4.1.14 вносити критичні зауваження та пропозиції по поліпшенню роботи ВНШ.

5.Слухачі зобов’язані:

5.1 при першому відвідуванні занять ознайомитись з правилами для слухачів ВНШ;

5.2 ознайомитись з розпорядком проведення занять у ВНШ;

5.3 брати посильну участь у роботі ВНШ;

5.4 оформляти свою участь у роботі школи до початку навчального року;

5.5 підтримувати добрі стосунки з іншими слухачами, викладачами та керівниками ВНШ;

5.6 ощадливо ставитись до обладнання, на якому навчаються;

5.7 оплатити додаткові послуги, які надає бібліотека згідно встановлених тарифів;

5.8 компенсувати нанесений матеріальний збиток у випадку такого з вини слухача, згідно з чинним законодавством;

5.9 дотримуватись дисципліни відвідування тих тем, курсів, лекцій, інших форм навчання, слухачами яких вони є;

5.10 вносити посильний внесок у громадську діяльність ВНШ;

5.11 брати участь у загальних зборах на початку та в кінці навчального року, інших зібраннях, під час яких розглядаються принципові питання роботи ВНШ.

6.Під час перебування на заняттях у ВНШ не дозволяється:

6.1 без поважних причин пропускати заняття;

6.2 починати працювати з комп’ютерним обладнанням без дозволу викладача чи бібліотекаря;

6.3 використовувати власні CD;

6.4 копіювати програмне забезпечення;

6.5 використовувати і розповсюджувати заборонені законом матеріали ( у т. числі, які містять зображення порнографічного змісту, заклики до насильницьких дій проти особи та ін.);

6.6 використовувати комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення та мережу Інтернет у комерційних цілях;

6.7 вносити будь-які зміни у налаштування комп’ютера та програмного забезпечення;

6.8 вмикати та перезавантажувати комп’ютер самостійно;

6.9 голосно розмовляти, заважати роботі інших слухачів.

У випадку порушення правил ВНШ слухачі можуть бути відраховані. Бібліотека не несе відповідальності за зміст, достовірність та актуальність інформації, яку слухачі можуть отримувати з Інтернету.

Кiлькiсть переглядiв: 340

Коментарi